การ Upgrade Internet Explorer เป็น IE 6.0

วิธีที่ 2 การ Update Windows เป็น IE 6.0 มีขั้นตอนดังนี้

1. รูปที่ 1 ที่เมนู Start เลือก Windows Update หรือเปิด Internet Explorer ที่เมนู Tools > Windows Update จะปรากฏหน้าต่าง ดังรูปที่ 2


รูปที่ 1

2. ดังรูปที่ 2 คลิ๊กเลือก Product Updates จะปรากฏดังรูปที่ 3


รูปที่ 2

3. รูปที่ 3 กดปุ่ม Ok เพื่อดาว์นโหลด Microsoft Internet Explorer 6


รูปที่ 3

4. รูปที่ 4 กดปุ่ม คลิ๊ก เครื่องหมาย หน้า Microsoft Internet Explorer 6 (4.1) และกดปุ่ม Download (4.2)


รูปที่ 4

5. รูปที่ 5 กดปุ่ม Start Download เพื่อเริ่มทำการติดตั้งซอฟต์แวร์


รูปที่ 5

6. รูปที่ 6 ปรากฏหน้า Web Page Dialog เพื่ออ่านข้อตกลงในการใช้โปรแกรม กดปุ่ม Yes


รูปที่ 6

7. รูปที่ 7 เลือก I accept the agreement เพื่อรับข้อตกลงในการใช้โปรแกรม


รูปที่ 7

8. รูปที่ 8 ปรากฏหน้าต่างเริ่มการติดตั้ง


รูปที่ 8

9. รูปที่ 9 เลือก Install Now กดปุ่ม Next


รูปที่ 9

10. รูปที่ 10 กำลังดาวน์โหลดส่วนประกอบต่าง ๆ ของวินโดวส์


รูปที่ 10

11. รูปที่ 11 แสดงการติดตั้งส่วนประกอบต่าง ๆ ของวินโดวส์


รูปที่ 11

12. รูปที่ 12 กดปุ่ม Yes ทำการบูตเครื่อง เพื่อ Update Windows ใหม่


รูปที่ 12

13. เมื่อทำการติดตั้งเสร็จแล้ว เปิด Internet Explorer ตรวจสอบ Version จะปรากฎดังรูปที่ 13


รูปที่ 13


จัดทำโดย : ฝ่ายเครือข่ายและสื่อสาร สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แก้ไขครั้งล่าสุด : 21 กันยายน 2544